Případové studie

Název zakázky: Distributor specializovaného zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky
Investor: MSM, spol s r.o. , Lhota u Příbramě 13
Kontaktní osoba: Hana Pušecová, (prokurista) 602 176 945, e-mail: hana.pusecova@msmgroup.eu
Termín realizace: 2011
Náklady na realizaci: 67 830,- Kč

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Jedná se o zrekonstruovanou a dobře izolovanou skladovou halu se specializovaným zdravotnickým materiálem, o rozměrech 1 665 m2 o výšce 5 m.

Aby zajistili tepelnou pohodu pro své zaměstnance, instalovali dle tehdejších možností dva plynové Robury. Ukázalo se, že vytápění nebylo dostačující a jeho provozní náklady byly velmi vysoké.

POŽADAVEK

Prokuristka společnosti se na nás obrátila s požadavkem vytápění pouze expedičních prostor u skladového pásu, kde se pohybují pracovníci balící zboží s požadavkem na vytápění koridoru ve skladové hale – viz nákres

MSM-nakres

 

ŘEŠENÍ

Na základě návrhu zpracovaného Ing. Bartošem bylo doporučeno jako optimální sálavé topidlo Burda Smart o příkonu 2 kW, celkem 17 kusů, takže celkový příkon činí 34 kW. Topidla byla zavěšena ve výšce 3 m nad pracovním prostorem. Původní topný systém zůstal vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům zachován, ale je využíván pouze v období velkých mrazů (cca několik dní v roce) nebo v případě delší doby, kdy se v prostorách nepracuje, na temperování.

VÝSLEDEK

Při celkových pořizovacích nákladech pouhých 67 830 Kč byly splněny požadavky na pracoviště dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., takže zadavatel je velice spokojen.