Případové studie

Název zakázky: Velkoobchod se zdravotnickým materiálem pro sociální služby a domácí péči.
Investor: MK Market spol. s r.o. Praha
Kontaktní osoba: Ing. Marek Karabec (jednatel společnosti) 603 249 505, e-mail: karabec@mkmarket.com
Termín realizace: 10/2012 – 11/2013
Náklady na realizaci: 168 200,- Kč

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Jedná se o nezateplené skladové prostory velkoobchodu se zdravotnickým materiálem, umístěné v rekonstruované jednopodlažní hale o rozměrech cca 1000 m2 o výšce 5 m, která není dostatečně izolovaná a střešní konstrukce je bez izolace. Žádným způsobem nebyla vytápěná.

POŽADAVEK

Jednatel společnosti se na nás obrátil s požadavkem na vytápění koridoru ve skladové hale, kde se pohybují zaměstnanci v teplém oblečení a požadovaná teplota 11°C bude dostačující.

Dále s požadavkem na zajištění tepelné pohody pracovníků v prodejně, kam chodí zákazníci nakupovat. Důležitým aspektem zadání investora byla potřeba vytápění do jednoho měsíce od zadání.

Slovy jednatele společnosti Ing. Karabce: “Hledali jsme technicky vyspělé řešení vytápění skladových prostor s důrazem na co nejnižší pořizovací cenu, jednoduchou instalaci, precizní regulaci a bezúdržbový provoz.“

ŘEŠENÍ

Dle požadavku byl vypracován, a roku 2008 i realizován, návrh na rozmístění 31 kusů sálavých topidel značky Burda Smart2000 o příkonu 2 kW. Tento typ sálavého topidla je vhodný do vnitřních nebo venkovních krytých prostor. Jeho charakteristikou je velký reflektor pro optimální výstup tepla. Celková kapacita byla stanovena na 62 kW. K soustavě topidel byl zároveň nainstalován regulátor topného systému RAMI.

VÝSLEDEK

Pořizovací náklady na topidla a regulátor byly ve výši 168 200 Kč. Do jednoho měsíce byla sálavá topidla instalována a zákazník začal topit.

Dle vyjádření Ing. Karabce jsou s instalovaným systémem vytápění elektrickými sálavými topidly spokojeni, neboť byly splněny požadavky na pracoviště dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Jejich roční náklady na vytápění haly o 1000 m2 se pohybují kolem 100 000 Kč.