Případové studie

Název zakázky: Těžký průmysl - výroba a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýroba
Investor: ArcelorMittal a.s.
Kontaktní osoba: Jiří Čech 724 777 777, e-mail: jiri.cech@arcelormittal.com
Termín realizace: 2012 - 2013
Náklady na realizaci: 209 040,- Kč

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Skupina ArcelorMittal se již delší dobu potýká s problémem nedostatečného vytápění svých rozsáhlých výrobních areálů v Ostravě a Frýdku Místku.

Výrobní haly v hutním průmyslu jsou zde převážně zastřešené objekty se stropní výškou více než 10 m, objekty jsou nezateplené a často se zde otevírají vrata vzhledem k manipulační technice v hutním průmyslu, tyto haly tedy nelze vytápět teplovzdušně.

POŽADAVEK

Požadavkem investora bylo zabezpečit resp. zvýšit tepelný komfort pracovníků v zimním období na mnoha lokálních pracovištích v rámci hal o ploše 10 000 m2.

ŘEŠENÍ

Tento úkol se podařilo vyřešit instalováním sálavých zářičů zn. Tansun a Burda, kde 3 – 5 kusů zářičů (dle potřeby) vyhřívá otevřený prostor (manipulační prostor kolem stroje) a zejména pracovníky pohybující se na ploše 20 – 30 m2. Mimo jiné se zahřívají i stroje samotné, neboť při teplotách pod 6oC dochází k nežádoucímu tuhnutí olejových hadic a hydraulických zařízení.

VÝSLEDEK

Začátkem roku 2012 společnost ArcelorMittal zakoupila 10 kusů sálavého topidla značky Tansun Ibiza 1,5 kW a posléze 14 kusů Burda Smart 2 kW . Tato topidla byla dle potřeby nainstalována na vytipovaných pracovních místech u jednotlivých strojů. Zákazník byl spokojen s vytápěním sálavými topidly a nízkými náklady na jejich pořízení a provoz, a koncem roku vytipoval další pracovní místa a zakoupil 30 kusů topidla zn. Burda Smart 2 kW.

Dosavadní pořizovací náklady na 44 kusů sálavých topidel Burda Smart 2 kW a 10 kusů topidla značky Tansun Ibiza 1,5 kW dosáhly výše 209 040,- Kč.

Instalací sálavých topidel byly splněny požadavky na pracoviště dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.