Případové studie

Název zakázky: Vytápění bytových jednotek v bytovém domě Liberec
Investor: Ing. Ivo Borovec
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Borovec telefon: 485 130 303
Termín realizace: 2012
Náklady na realizaci: 40 000 Kč

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Investor vlastní nájemní dům s 9 bytovými jednotkami. Dům byl postaven okolo roku 1920, a byl ve velmi zanedbaném stavu. Dům i byty procházejí postupnou rekonstrukcí, v domě byly zcela rekonstruovány rozvody ZTI a domovní elektro, až k jednotlivým bytům, byla vyměněna okna. Byty jsou následně postupně rekonstruovány.

POŽADAVEK

Jedná se o byt 2+1 o celkové výměře 60 m2. Byt byl předán bývalým nájemníkem (s regulovaným nájmem) ve zcela vybydleném stavu. Bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci, včetně ZTI a rozvodu energií (elektro, plyn). Jednou z hlavních položek při rekonstrukci bylo vytápění.

Původní vytápění bylo řešeno 3 plynovými topidly (gamaty) a ohřev užitkové vody plynovým ohřívačem vody, vaření plynovým čtyřplotýnkovým sporákem. Veškeré plynové spotřebiče, včetně rozvodu plynu byly neopravitelné a neprošly by revizí. Proto bylo řešeno kompletní nové vytápění:

ŘEŠENÍ

Varianta 1 – Vytápění a ohřev užitkové vody plynovým kombinovaným kotlem

Celkový rozpočet (přívod plynu od plynoměru na chodbě před bytem, kombinovaný kotel Junkers, odkouření, radiátory a rozvody TUV, včetně ventilů a armatur) byl 120 tis. Kč. Kromě toho bylo třeba nově vyvložkovat komín, včetně odkouření – 18 tis. Kč.

Kalkulované náklady na servis a revize v následujících letech:

  •   čištění kotle a revize spalin – 1800 Kč/rok
  •   revize kouřových cest – 800 Kč/rok

Pří předpokládané životnosti 15 let a rovnoměrnému odpisu vychází průměrný měsíční náklad 1175 Kč, bez zisku, ve stávajících cenách a za předpokladu bezporuchového provozu po dobu životnosti.

Varianta 2 – Vytápění a ohřev užitkové vody elektřinou pomocí sálavých topidel TANSUN

Celkový rozpočet (4 ks sálavá topidla TANSUN o celkovém příkonu 4650 W, rozvody pro sálavá topidla včetně elektronických termostatů pro každou místnost, el. bojler 100 l s elektronickou regulací a rozvodem TUV) – 40 tis. Kč.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Kalkulované náklady na servis a revize v následujících letech – 0 Kč

Pří předpokládané životnosti 15 let a rovnoměrnému odpisu vychází průměrný měsíční náklad 223 Kč, bez zisku, ve stávajících cenách a za předpokladu bezporuchového provozu po dobu životnosti.

VÝSLEDEK

Při porovnání obou variant se investor rozhodl pro variantu 2 – elektrické vytápění. Při rozhodování kromě ekonomických výhod – snížení kalkulovaného nájemného o 952 Kč a pořizovací investice nižší o 98 tis. Kč, byly vzaty do úvahy i faktory bezpečnost (riziko oxidu uhelnatého) a bezúdržbový provoz a komfort pro nájemníka.

Celková rekonstrukce bytu byla ukončena v prosinci 2012. Byt byl pronajatý od 1.2.2013, mladé manželské dvojici. Zálohy na energie (pouze elektro, plyn byl zrušen) byly placeny ve výši 2800 Kč a při prvním vyúčtování po devíti měsících byla vrácena částka 2526 Kč. Celková spotřeba el. energie za 9 měsíců byla 6,772 MWh. Vzhledem ke snížení cen energie je předpokládaná částka na rok 2014 ještě nižší.

Vzhledem k získaným zkušenostem se investor rozhodl realizovat rekonstrukce i dalších bytových jednotek i nadále pouze s vytápěním el. sálavými topidly TANSUN. K dnešnímu dni již rekonstruoval vytápění el. sálavými topidly TANSUN další 4 bytové jednotky a tři rekonstrukce probíhají. Investor předpokládaná úsporu na bytovém domě v celkové výši 1 100 000 Kč. Do úspory se promítá i úspora na plánované rekonstrukci komínových těles ve výši 200 tis. Kč. Komíny budou zrušeny.