O Sálavém vytápění

JAK PRACUJÍ SÁLAVÁ Topidla?

Uspořte až 80% energie na vytápění

Elektrická sálavá topidla nové generace představují úsporné vytápění, kdy se ohřívají přímo lidé, stěny, podlahy nebo objekty a ne vzduch mezi nimi. Vyzařují okamžité a přímé teplo a to okamžitě bez potřeby předehřívání. Vzduch se ohřívá až sekundárně od nahřátých stěn a podlahy, a to na nižší teplotu, čímž dochází k úsporám energie, i když tepelná pohoda je dostatečná. U teplovzdušného vytápění je to naopak. Nejprve se ohřívá vzduch, od ohřátého vzduchu teprve osoby, proto musí být teplota vzduchu vždy vyšší než u sálavého vytápění. Stěny zůstávají chladné a tepelný komfort není dostatečný.

Topidla využívají přeměny elektrické energie na teplo s účinností až 92 %, zbývající energie je využita na světlo. Nedochází tak k žádnému plýtvání a ztrátám, například prouděním vzduchu, jako u jiného způsobu vytápění. I když se ohřívají pouze objekty, teplo se neztrácí ani průvanem nebo únikem ohřátého vzduchu okny nebo dveřmi.

Lze ušetřit až 80 procent energie na vytápění v porovnání s jinými druhy topení. Jedním z důvodů úspory používání sálavých topidel je i možnost snížení prostorové teploty o 2 až 4 °C při současném dosažení větší tepelné pohody, stejně jako zvýšení teploty stěn. Teplo je v prostoru rozmístěno rovnoměrně, nedochází k cirkulaci vzduchu nebo k víření prachu, suché stěny teplejší než vzduch neumožňují srážení vlhkosti a vznik plísní. Sálavá topidla proto představují nejlepší alternativu k vytvoření příjemného a zdravého prostorového klimatu, zvláště pro osoby trpící alergiemi na prach nebo velmi citlivě reagující na veškeré škodliviny ve vzduchu.

 

sálavé vytápění

Nová generace sálavých topidel

značek Burda, Heatstrip, Tansun a Warmwatcher:

 • Úspora až 80 % nákladů
 • Teplo ihned, kdekoliv a kdykoliv potřebujete!
 • Topidla pro efektivní a ekonomické vytápění
 • Vytápění domů, bytů i jednotlivých místností
 • Vytápění venkovních nebo neizolovaných prostor
 • Vytápění velkých prostor
 • Zónové vytápění
 • Ohřev technologických procesů
 • Nepravidelně vyhřívané prostory
 • Vytápění speciálních prostor
 • Přitápění
 • Zvýšení komfortu a tepelné pohody

 

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že topný systém zapínáme pouze v místech, kde je to potřeba, tedy např. v zónách, kde pracují lidé, zatímco zbývající prostor se nevytápí. Toto tzv. zónové vytápění je konvekčním způsobem vytápění neproveditelné. Zónové vytápění je variabilní, zářiče lze lehce demontovat a znovu nainstalovat v případě změny vytápěné zóny (např. přesun výrobní linky). Instalaci nemusejí provádět autorizované firmy, může být provedena elektrikářem s příslušnou odborností.

 

Výhody sálavých topidel

FLEXIBILITA
 • Poskytují extrémní flexibilitu. Firmy Tansun a Burda nabízí nabízíme širokou řadu topidel v různém provedení a s různými výkony, která zajišťují efektivní teplo pro různé aplikace. Díky provedení na stěnu nebo na strop nezabírají podlahovou plochu.
SNADNÁ INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA
 • Mohou být velmi rychle nainstalována bez omezení nebo narušení provozu. Instalace je jednoduchá, nevyžaduje speciální nástroje nebo znalosti. Podle potřeby lze vytápění kdykoliv rozšířit nebo přemístit bez zvláštních nákladů.
 • Obsluha je jednoduchá a nevyžaduje zvláštní znalosti, kvalifikaci nebo školení.
 • Vyžadují minimální údržbu.
VYSOKÁ ÚČINNOST
 • Poskytují okamžité a přímé teplo, bez nutnosti předehřívání.
 • Prakticky žádná energie není absorbována vzduchem, to znamená, že se dosahuje vysoké účinnosti topení bez energetických ztrát.
 • Teplo lze zaměřit, jsou ohříváni pouze lidé nebo objekty a ne vzduch mezi nimi. Není třeba vyhřívat prostory, které nepotřebujete.
NEJÚSPORNĚJŠÍ INFRA VYTÁPĚNÍ
 • Provoz je velmi ekonomický. Prakticky veškerá elektrická energie je přeměněna na využitelné teplo a nedochází ke ztrátám. Díky tomu lze v porovnání s jinými druhy vytápění dosáhnout až 80 % úspor.
ČISTOTA A BEZPEČNOST
 • Jsou absolutně bezpečná.
 • Provoz je bezhlučný.
 • Neprodukují spaliny, kondenzáty, nedochází k hoření nebo spalování, nespotřebovává se kyslík, není třeba přídavné větrání.
 • Nevíří prach.
 • Bezpečné pro děti, zvířata a životní prostředí.

 

Článek Elektrická sálavá topidla – unikátní a zároveň úsporný systém vytápěníSalava_topidla.